Oferim un servei integral i complet per a aquells clients que vulguin externalitzar aquest servei, i un altre de suport tècnic i supervisió en la comptabilització d’operacions per a les empreses que es porten la seva pròpia comptabilitat.

Comptabilització de factures, moviments bancaris, amortitzacions i altres.
Supervisió i confecció de comptabilitats.
Confecció de balanços, compte de pèrdues i guanys i llistats de sumes i saldos.
Confecció llibres registres de comptabilitat.
Confecció i dipòsit de comptes anuals.
Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments.
  • Altres serveis específcs en funció del client.

Més informació

MÉS SERVEIS

Laboral

En l’àmbit laboral s’ofereix un servei integral i continuat que s’adapta a les necessitats de cada client:

Veure més

Fiscal i Tributari

Posem a disposició dels nostres clients un assessorament permanent i constant en matèria fiscal

Veure més

Financer

El nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei personalitzat per a gestionar el seu patrimoni…

Veure més

Comptable

Oferim un servei integral i complet per a aquells clients que vulguin externalitzar aquest servei, i un altre de suport tècnic…

Veure més

Mercantil i Jurídic

Oferim un ampli assessorament legal i jurídic en els àmbits personal i empresarial, que s’adapta a les necessitats de cada client.

Veure més

Assegurances

Estudiem els béns assegurables dels nostres clients per tal d’oferir la cobertura que millor s’adapti a les seves necessitats.

Veure més