Posem a disposició dels nostres clients un assessorament permanent i constant en matèria fiscal, informant de totes les novetats que apareixen i de com els afecten a nivell personal i / o empresarial, per poder així realitzar una planifcació patrimonial i tributària més eficient. Tot això tenint en compte sempre les necessitats dels nostres clients, per adaptar-nos i personalitzar al màxim els nostres serveis.

Assessorament fiscal.
Planifcació fiscal en temes societaris, patrimonials i de successió.
Confecció i tramitació d'impostos directes: Societats, Renda, Renda de no residents, Successions i donacions, Patrimoni.
Confecció i tramitació d'impostos indirectes: IVA -mensual, trimestral, intracomunitari, intrastat, ITP, AJD, duanes.
Tributació local: IAE, plusvàlua ...
Declaracions informatives sobre béns i drets situats a l'estranger.
Tributació directa i objectiva per mòduls.
Règims especials: fundacions, associacions ...
Tot tipus de tràmits amb les administracions locals, autonòmiques i l'Agència Tributària: censos, requeriments, recaptació, certificats, al·legacions i recursos ....
Recursos al TEAR.
Defensa davant la Inspecció d'Hisenda.
Confecció d'informes econòmic-financers i plans de viabilitat.

Més informació

MÉS SERVEIS

Laboral

En l’àmbit laboral s’ofereix un servei integral i continuat que s’adapta a les necessitats de cada client:

Veure més

Fiscal i Tributari

Posem a disposició dels nostres clients un assessorament permanent i constant en matèria fiscal

Veure més

Financer

El nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei personalitzat per a gestionar el seu patrimoni…

Veure més

Comptable

Oferim un servei integral i complet per a aquells clients que vulguin externalitzar aquest servei, i un altre de suport tècnic…

Veure més

Mercantil i Jurídic

Oferim un ampli assessorament legal i jurídic en els àmbits personal i empresarial, que s’adapta a les necessitats de cada client.

Veure més

Assegurances

Estudiem els béns assegurables dels nostres clients per tal d’oferir la cobertura que millor s’adapti a les seves necessitats.

Veure més