Nou departament jurídic a Marquès Assessors

Departament jurídic, civil, legal, processal i judicial

departamento jurídico Granollers

Com ja saben, la nostra assessoria des de fa 35 anys, dona serveis en els àmbits fiscal, mercantil, comptable i laboral. Pel que fa als temes jurídics, fins ara us hem donat suport en tots els casos que heu necessitat assessorament, amb la col·laboració d’altres despatxos de la nostra confiança.

Fruit de tota aquesta experiència hem cregut oportú crear aquest any 2021 un departament propi jurídic per tal de canalitzar tots els casos des de la nostra assessoria directament. Així doncs, a partir d’ara us informem que us podrem donar tot el servei integral en els casos jurídics, tals com: gestió d’impagats, procediments monitoris, concursos de creditors, dret de família, successions, donacions, arrendaments, entre moltes altres situacions en què us pugueu trobar en l’àmbit jurídic.

Moltes gràcies per a la vostra confiança i estem al vostre costat com sempre.

Equip de Marquès.