Política de publicitat

La societat MARQUÈS BARÓ, S.L., tal com se li ha informat, és el responsable de les seves dades de caràcter personal i les utilitzarà per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant això, en cas que ens autoritzi expressament, mitjançant marcació en el checkbox de “política de publicitat”, les seves dades de caràcter personal podran ser utilitzades, a més, per poder contactar-ho, per qualsevol mitjà, fins i tot via internet, per a la finalitat de difusió comercial dels serveis que ofereix MARQUÈS BARÓ, S.L.

El consentiment és la base legal del tractament, i les seves dades es mantindran fins al moment que vostè comuniqui expressament la seva voluntat de revocar-lo. Les dades no es comunicaran a tercers.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se, per escrit, al correu electrònic info@marquesbaro.com, o per correu postal al C/ Girona, 85, 08402 Granollers (Barcelona), indicant com a referència “drets RGPD”. Si els seus drets no son atesos podrà acudir a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).