Gestoría Contable Granollers

En nuestra Gestoría Contable Granollers ofrecemos un servicio integral y completo para aquellos clientes que quieran externalizar este servicio y otro de soporte técnico y supervisión de la contabilidad.

Comptabilització de factures, moviments bancaris, amortitzacions i altres.
Supervisió i confecció de comptabilitats.
Confecció de balanços, compte de pèrdues i guanys i llistats de sumes i saldos.
Confecció llibres registres de comptabilitat.
Confecció i dipòsit de comptes anuals.
Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments.
 • Altres serveis específcs en funció del client.

Més informació

  MÉS SERVEIS

  Laboral

  En l’àmbit laboral s’ofereix un servei integral i continuat que s’adapta a les necessitats de cada client:

  Veure més

  Fiscal i Tributari

  Posem a disposició dels nostres clients un assessorament permanent i constant en matèria fiscal

  Veure més

  Financer

  El nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei personalitzat per a gestionar el seu patrimoni…

  Veure més

  Comptable

  Oferim un servei integral i complet per a aquells clients que vulguin externalitzar aquest servei, i un altre de suport tècnic…

  Veure més

  Mercantil i Jurídic

  Oferim un ampli assessorament legal i jurídic en els àmbits personal i empresarial, que s’adapta a les necessitats de cada client.

  Veure més

  Assegurances

  Estudiem els béns assegurables dels nostres clients per tal d’oferir la cobertura que millor s’adapti a les seves necessitats.

  Veure més