Asesoría Laboral Granollers

Nuestra Asesoría laboral Granollers ofrece un servicio integral y continuado que se adapta a las necesidades de cada cliente.

Assessorament jurídic en Dret Laboral i de la Seguretat Social continuat.
Auditoria laboral, control de costos i regulació de plantilles.
Gestió laboral: nòmines, assegurances socials, contractació, altes, baixes, subvencions, bonifciacions, partes d’accidents, IRPF treballadors .....
Aplicació i actualització de convenis.
Retribució per directius ( stock options, remuneracions plurianuals, en espècie: assegurances mèdiques i de vida, plans de pensions, vehicle, habitatge...)
Càlcul, simulació i tramitació de pensions.
Tramitació i gestió d’empleades de la llar.
Tot tipus de tràmits a la TGSS : vides laborals, fraccionaments, certifcats, alta autònoms, altes de centres de treball...
Tot tipus de tràmits a les mútues patronals, Departament de Treball, Formació Tripartita i Servei d’Ocupació.
Inspeccions de treball, conciliacions , CMAC i acomiadaments.
Confecció i presentació d’al·legacions i recursos davant l’autoritat laboral.
Tramitació d’ERE’s.
Expedients de capitalització d’atur.
Estrangeria.
Portal del treballador. Espai privat per a la gestió online dels documents laborals entre l’empresa i els treballadors.

Més informació

  MÉS SERVEIS

  Laboral

  En l’àmbit de la nostra Asesoría laboral Granollers s’ofereix un servei integral i continuat que s’adapta a les necessitats de cada client:

  Veure més

  Fiscal i Tributari

  Posem a disposició dels nostres clients un assessorament permanent i constant en matèria fiscal

  Veure més

  Financer

  El nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei personalitzat per a gestionar el seu patrimoni…

  Veure més

  Comptable

  Oferim un servei integral i complet per a aquells clients que vulguin externalitzar aquest servei, i un altre de suport tècnic…

  Veure més

  Mercantil i Jurídic

  Oferim un ampli assessorament legal i jurídic en els àmbits personal i empresarial, que s’adapta a les necessitats de cada client.

  Veure més

  Assegurances

  Estudiem els béns assegurables dels nostres clients per tal d’oferir la cobertura que millor s’adapti a les seves necessitats.

  Veure més