Mesures per autònoms i empreses afectades per la declaració d’alarma generada pel COVID-19

La crisis del COVID – 19 és una emergència sanitària a nivell global. Tal i com va declarar l’Organització Mundial de la Salud el dia 11 de març, el brot s’ha convertit durant l’última setmana en una pandèmia que traspassa fronteres, causant un fort impacte en tots els nivells de l’economia i la societat, i afectant a l’activitat productiva de tots els sectors.

Després de la declaració d’estat d’alarma i donat el caràcter extraordinari de la situació i la velocitat en que està evolucionant tot, el Govern va publicar unes mesures legislatives el dia 18/03/20 per ajudar a la població en aquests moments. A continuació us fem un resum de les que us podrien afectar i us recordem que les mateixes es poden modificar en qualsevol moment, donat que es van adaptant a l’evolució de la situació del moment. Així mateix, s’espera que la propera setmana surtin publicades més ajudes pels autònoms, i que inclús els procediments que s’han habilitat per sol·licitar les que estan vigents a dia d’avui, es puguin modificar.

Nosaltres trucarem als nostres clients personalment per informar de quines són les ajudes a les que es poden acollir i, en cas que es vulgui, per fer el tràmit.

 

ESPECÍFIQUES PER AUTÒNOMS

 1. Prestació extraordinària por cessament d’activitat
 • Quins són els requisits?
  • Activitat suspesa o facturació reduïda almenys en un 75% en relació al promig de facturació del semestre anterior.
  • Estar afiliats i en situació d’alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social
 • Quina és la quantitat de la presentació a cobrar? 
  • El 70 % de la base reguladora promig dels últims 6 mesos.
 • I la duració de la prestació?
  • Un mes, podent ser ampliada fins que finalitzi l’estat d’alarma.
 • ¿On es tramita la sol·licitud?
  • A la Mútua on es tenen cobertes les contingències comunes. Nosaltres us podem gestionar aquest tràmit amb la vostra mútua, emplenant els diversos formularis que cal presentar.
 • ¿Cóm afecta a les cotitzacions i prestacions futures?
  • El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat posteriors.

 

 1. Ajut Generalitat

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per les persones treballadores autònomes, -persona física- que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

 

ESPECIFIQUES PER EMPRESES

 1. Exoneració de pagaments a la Seguretat Social per empreses que s’acullin a ERTES per força major
 • En què consisteix?
  • Exoneració del 75 % de l’aportació empresarial a la Seguridad Social, arribant la citada exoneració al 100% de la quota quan es tracti d’empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l’ocupació durant sis mesos posteriors a la finalització de l’ERTE.
 • Aquesta exoneració té afectes en el treballador?
  • No, el citat període es considerarà com a cotitzat a tots els efectes.
 • Com s’aplicarà l’exempció?
  • A instàncies de l’empresari davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.